Custom image

Podobny obraz

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało;

proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. 

 Idźcie, oto was posyłam... 

                                                                  Łk 10,2

2017© Parafia Miłosierdzia Bożego w Jaśle;