Custom image

Wielki Post -  - "intra totus" - wejdź cały, - "mane solus" - zostań sam, "exi alius" - wyjdź inny

   

 

 

Medytując wielkopostnie

 

      Kolejna wielkopostna wędrówka… w duchowym horyzoncie postać Bożego Ducha św. który znaczy nam drogę i pokazuje cel. W mocy Bożego Ducha pokonujemy czas naszego życia. Jak go przeżyjemy w dużej mierze zależy od nas.

      Lubimy stawiać innym wymagania, ale teraz warto postawić je sobie. Otwarta księga wielkopostnych przyrzeczeń jest wezwaniem i zachętą. Tego roku też stawiam sobie zadanie, wymagam od siebie więcej.

Nam nie wolno pozostawać w miejscu, nie ma taryfy ulgowej w życiu duchowym.

Zło doskonale czuje się na salonach, ale jest mocne i w skromnych mieszkaniach zapracowanych młodych ludzi i wypoczywających po pracy starszych.

Zawsze aktualne są Chrystusowe słowa:

„Czuwajcie i módlcie się, bo nie znacie dnia ani godziny”…

      Ileż dzisiaj modnych diet – Hildegardy, Daniela, wspaniałe, cudotwórcze! Jak mocno działa na nas styl aktywnego życia. Wielkopostne pasyjne nabożeństwa, drobne wyrzeczenie, umartwienie, to jest ta wielkopostna aktywność, która przynosi zdrowie duszy i ciała.

      Patrzymy na krzyż – w nim „cierpienie, zbawienie i miłości nauka”. Z tego krzyża, z Jego wysokości i majestatu Chrystus mówi 7 słów w kazaniach pasyjnych. Gorzkimi Żalami przenikają nasze serca skołatane codziennością – „upał serca mego chłodzę, gdy w przepaść Twej męki wchodzę”.

      W wielkopostnej zadumie warto poszukać chrześcijańskiego entuzjazmu i faktu, że przez Krzyż i Mękę Chrystus świat odkupić raczył.

Rekolekcje wielkopostne, które będziemy przeżywać w dniach 31 marca do 03 kwietnia 2019 będą okazją, by na nowo odkrywać Boga i wierzyć Jego słowom.

Rekolekcjonista Saletyn ks. Jacek drogą Nowej Ewangelizacji  Kościoła zechce nam odkrywać nowe światło i kierunki w rozumieniu Bożego Słowa w życiu Kościoła i w nas, którzy ten Kościół tworzymy i stanowimy.

      Szanujący się parafianin czeka na rekolekcje, przeżywa je głęboko, podejmuje postanowienia i idzie wzwyż drogą życia duchowego.

Ks. Zbigniew Kapłański pisał w artykule „Jak przygotować rekolekcje” takie słowa:

„Przygotowanie do rekolekcji ma kilka elementów składowych:

- styl życia,

- uporządkowanie relacji z Bogiem i ludźmi,

- pragnienie podjęcia drogi do świętości”. /”Źródło” nr 10 – 10.03.2019/

Co usłyszałem, przeżyłem, zapamiętuję, zapisuję wplatając nowe treści. W styl przygotowujący mnie do kolejnych rekolekcji, które przecież mogą być ostatnie w moim życiu. Ostatnie rekolekcje, to jedna z form przygotowania się na niebo.

      Oby ziarno wrzucone przez Rekolekcjonistę w żyzną ziemię parafii Miłosierdzia Bożego przyniosło zbawienny owoc.

      „Osiedlowa” Droga Krzyżowa z  krzyżem przygotowanym na barki naszych parafian – tradycja i zadanie na dziś. Jak w Niedzielę Palmową, tak i dziś Jezus Chrystus niesie krzyż. Kościół, jak i każdy chrześcijanin ma chwile hosanny, ale i więcej chwil – „Ukrzyżuj Go”. Tak woła współczesny świat. Z wysokości krzyża świat widzi się inaczej i lepiej, ale i pod ciężarem krzyża widzi się jeszcze inaczej i nieraz płynie łza.

Ze szczytów Golgoty widać lepiej piękno rozciągającej się doliny, do której schodzi się powoli, z godnością i pełnym szacunkiem do siebie oraz pokonywanej drogi chwytając się przy tym mocno ręki Miłosiernego Ojca – pisał O. Eligiusz Dymowski poeta, proboszcz parafii Stygmatów św. Franciszka w Krakowie.

 ***

Ogród oliwny

Zamazany obraz

Cykanie cykad

Zapach oliwek

Mokre włosy

Od potu

Nogi ugięte

W kolanach

I pogłos

Modlitwy błagalnej

Do Ojca 

/Józef Budziński z tomu:  „Ciągle zadaję pytanie”/

 

Życzmy sobie nawzajem, by pogłos modlitwy błagalnej do Ojca był hasłem i zadaniem tegorocznego Wielkiego Postu

Ks. Proboszcz z duszpasterzami parafii

2017© Parafia Miłosierdzia Bożego w Jaśle;